Komunikacja sposobem na uniknięcie wielu problemów

Wstęp

Poprawa komunikacji z otoczeniem jest możliwa, jeśli część uwagi skierujemy na nas samych:

  • na nasze funkcjonowanie w relacjach,
  • sposób porozumiewania się,
  • formułowanie własnych potrzeb i oczekiwań wobec innych ludzi,
  • większy wgląd w swoje uczucia i myśli.

Forma: szkolenie stacjonarnie
Czas: 1,5-2 godz.

Tematyka

Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli, którym zależy, aby relacje z ludźmi stały się bardziej komfortowe. Podczas warsztatu postaramy się poszukać odpowiedzi na pytania:

  • jak efektywniej komunikować się w zespole i między zespołami?
  • jak odczytywać to, co do tej pory było niejasne, niewypowiedziane w komunikatach od innych?
  • jak skuteczniej komunikować się w sytuacjach, gdy chcesz wyrazić swoją opinię/ocenę lub odnieść się do opinii/oceny innych osób?
  • jak świadomie korzystać ze słów i języka Twojego ciała – tak, by osiągać określone cele, np. wzmocnić własny wizerunek i autorytet?
  • jak lepiej zarządzać komunikacją w sytuacjach konfliktowych oraz sprawić, że wiele z takich sytuacji już nie powstanie?