Pokażemy, jak ulepszyć przepływ informacji w szkole

Wstęp

Microsoft Office 365 dla edukacji wprowadza nowe spojrzenie na zarządzanie szkołą oraz na kwestię komunikacji pomiędzy dyrekcją a nauczycielami i pomiędzy nauczycielami a uczniami. Ponadto pozwala zaoszczędzić czas pomagając przejrzyście zorganizować pracę, zaplanować i monitorować postępy wykonania zadań. Ułatwia współtworzenie dokumentów oraz w czytelny sposób pozwala udostępnić zasoby wybranym osobom.

Forma: szkolenie online w Teams lub Skype
Czas: 3 x 45 min.
Programy: Outlook, Kalendarz, OneDrive, SharePoint, Planner

Tematyka

Office 365 dla edukacji – środowisko pracy online

 1. Omówienie środowiska pracy Office 365 dla edukacji – współpracujące przeglądarki, zasady uruchamiania aplikacji.
 2. Dostępność aplikacji Office 365 dla edukacji na różnych urządzeniach – praca bez przeglądarki internetowej.
 3. Omówienie przeznaczenia pozostałych aplikacji pakietu.

Microsoft Outlook – służbowa skrzynka pocztowa

 1. Tworzenie wiadomości indywidualnych i kierowanych do grupy odbiorców.
 2. Ustawianie podpisu wiadomości, przekierowań i innych automatycznych powiadomień.
 3. Zarządzanie skrzynką odbiorczą – sortowanie wiadomości, ustalanie reguł,  archiwizowanie, wyszukiwanie.
 4. Zarządzanie kontaktami.

Kalendarz – planowanie i zarządzanie wydarzeniami

 1. Tworzenie kalendarzy i ich udostępnianie – ułatwienie przepływu informacji w szkole, usprawnienie zarządzania.
 2. Dodawanie wydarzeń do kalendarza, ustawianie przypomnień, cykliczności, zapraszanie uczestników.
 3. Podłączanie kalendarzy innych firm.

OneDrive – dysk w chmurze

 1. Dodawanie zasobów i ich przechowywanie na dysku w chmurze.
 2. Udostępnianie zasobów wewnątrz szkoły i poza nią.
 3. Wspólna praca w tym samym czasie nad zasobami w chmurze.
 4. Synchronizowanie zasobów z dyskiem lokalnym i praca offline.

SharePoint – wirtualny pokój nauczycielski, wirtualny sekretariat

 1. Zakładanie wewnętrznej witryny internetowej dla nauczycieli.
 2. Dodawanie elementów witryny oraz wypełnianie jej treścią.
 3. Udostępnianie witryny użytkownikom.

Planner – planowanie zadań i śledzenie postępów ich realizacji

 1. Planowanie przedsięwzięć, definiowanie zadań, przydział osób odpowiedzialnych, ustalanie terminu wykonania.
 2. Uaktualnianie zadań – informowanie o postępach realizacji.
 3. Monitorowanie tempa prac i dotrzymywania terminów – różne sposoby prezentowania informacji.

Korzyści

Dyrekcja i nauczyciele nauczą się pracy w jednym, spójnym narzędziu i poznają sposoby wykorzystania go do ulepszenia przepływu informacji przy mniejszym nakładzie pracy.

Uczestnicy zdobędą informacje na temat bogatej funkcjonalności służbowej skrzynki mailowej, nauczą się planować i współdzielić wydarzenia w kalendarzu  bez konieczności wysyłania dodatkowych wiadomości do innych użytkowników.

Otrzymają informację w jaki sposób bezpiecznie współdzielić swoje zasoby, wspólnie pracować nad dokumentami bez wielokrotnego wysyłania ich mailowo do współpracowników.

Szkoła otrzyma wskazówki, jak sprawić aby zamiast przepływu papierowego dokumentów i wysyłania dziesiątek wiadomości informować nauczycieli o wewnętrznych przepisach, regulaminach, drukach itp. Nauczyciele będą wiedzieli, jak stworzyć Wirtualny Pokój Nauczycielski lub Wirtualny Sekretariat.

Uczestnicy szkolenia poznają metody planowania pracy i monitorowania jej przebiegu, a także uzyskiwania bieżącej informacji na temat aktualnego etapu planowanego przedsięwzięcia.