Bezpieczna i komfortowa pracy zdalna - tylko w Teams

Wstęp

Aplikacja Teams w pakiecie Microsoft Office 365 dla edukacji pozwala na komunikowanie się dowolnych grup użytkowników w ramach szkoły i poza nią. Obecnie traktowana jest jako narzędzie do pracy zdalnej online nauczyciela i klasy. Poza tą najpopularniejszą funkcjonalnością wspomaga zdalnej lekcje dzięki wielu dodatkowo wbudowanym narzędziom, tzn. pozwala dzielić się zasobami, monitorować bieżącą pracę ucznia, zadawać prace domowe i przeprowadzać sprawdziany, przechowywać informacje o postępach uczniów.

Teams wykorzystywany jest również jako narzędzie do pracy zespołów nauczycieli. Umożliwia spotkania online rady pedagogicznej, wspólną pracę nad dokumentami, dzielenie się zasobami, a także pozwala na prowadzenie wirtualnych wywiadówek.

Forma: szkolenie online w Teams
Czas: 4 x 45 min.
Programy: Teams, OneNote

Tematyka

Office 365 dla edukacji – środowisko pracy online

 1. Omówienie środowiska pracy Office 365 dla edukacji – współpracujące przeglądarki, zasady uruchamiania aplikacji.
 2. Dostępność aplikacji Office 365 dla edukacji na różnych urządzeniach – praca bez przeglądarki internetowej.
 3. Omówienie przeznaczenia pozostałych aplikacji pakietu.

Teams – narzędzie do pracy zdalnej

 1. Wprowadzenie do aplikacji, omówienie jej elementów, różnych możliwości w zależności od pracy na różnych urządzeniach.
 2. Czat i jego podstawowe funkcje – doraźny sposób komunikowania się.
 3. Zakładanie zespołów i kanałów, dodawanie uczniów, planowanie pracy w kalendarzu.
 4. Funkcje podczas spotkania online – zapewnienie sobie i uczniom bezpieczeństwa oraz komfortu pracy.
 5. Udostępnianie ekranu, praca na interaktywnej tablicy itp.
 6. Praca w mniejszych zespołach – funkcja pokoi.
 7. Narzędzia wspomagające pracę online w zespole – omówienie kart: Wpisy, Pliki, Notes zajęć, Prace, Oceny.

OneNote – rozbudowany notes

 1. Tworzenie materiałów na lekcję dla uczniów oraz przechowywanie treści tylko w przestrzeni dla nauczyciela.
 2. Udostępnianie materiałów dydaktycznych do odczytu, do edycji, a także do współpracy w wirtualnym obszarze wspólnym.
 3. Prowadzenie wirtualnych zeszytów przedmiotowych, zadawanie w nich prac oraz ich sprawdzanie.

Korzyści

Dyrekcja oraz nauczyciele otrzymają wiedzę, jak efektywnie i często również efektownie przeprowadzić lekcję online.

Nauczą się przede wszystkim zarządzać klasą. Będą umieli planować zajęcia w taki sposób, aby uczniowie nie musieli szukać miejsca, w którym odbywają się zajęcia.

Podczas lekcji online nauczyciele będą umieli zabezpieczyć spotkanie, aby nie przytrafiały się niespodzianki ze strony uczniów lub „nieproszonych gości”.

Nauczyciele będą wydajnie prowadzić zajęcia, prezentując w czasie rzeczywistym niezbędne treści. Będą umieli także wspomagać pracę online dodatkowymi narzędziami, które uporządkują przepływ informacji na linii nauczyciel-uczeń i spowodują, że pewne zachowania podczas zajęć zdalnych staną się przyjemną rutyną.