Nauczymy Cię, jak uatrakcyjnić materiały dydaktyczne

Wstęp

Microsoft Office 365 dla edukacji posiada bogaty zestaw programów, dzięki którym można w łatwy sposób przygotować materiały dydaktyczne i to nie tylko na potrzeby zdalnej nauki. Często potrzebne są bowiem atrakcyjne graficznie i czytelne, ale również rzeczowe materiały, które najlepiej przyswajane są przez odbiorców, gdy spełniają także multimedialne kryterium.

Forma: szkolenie online w Teams
Czas: 3 x 45 min.
Programy: Word, Excel, PowerPoint, Sway, Stream

Tematyka

Office 365 dla edukacji – środowisko pracy online

 1. Omówienie środowiska pracy Office 365 dla edukacji – współpracujące przeglądarki, zasady uruchamiania aplikacji.
 2. Dostępność aplikacji Office 365 dla edukacji na różnych urządzeniach – praca bez przeglądarki internetowej.
 3. Omówienie przeznaczenia pozostałych aplikacji pakietu.

Word – edytor tekstu

 1. Tworzenie dokumentów tekstowych.
 2. Omówienie lokalizacji zapisanych dokumentów, otwieranie ich, współdzielenie oraz współpraca nad ich treścią.
 3. Różnice w funkcjonalności programu w wersji online oraz lokalnie na komputerze.

Excel – arkusz kalkulacyjny

 1. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych.
 2. Omówienie lokalizacji zapisanych dokumentów, otwieranie ich, współdzielenie oraz współpraca nad ich treścią.
 3. Różnice w funkcjonalności programu w wersji online oraz lokalnie na komputerze.

PowerPoint – prezentacje mutimedialne

 1. Tworzenie prezentacji multimedialnych.
 2. Omówienie lokalizacji zapisanych dokumentów, otwieranie ich, współdzielenie oraz współpraca nad ich treścią.
 3. Różnice w funkcjonalności programu w wersji online oraz lokalnie na komputerze.

Sway – interakcyjne prezentacji, raporty, biuletyny, historie

 1. Tworzenie treści za pomocą gotowych szablonów lub samodzielnie: dodawanie tekstu, zdjęć, wideo i innych zawartości.
 2. Główne rodzaje treści: prezentacje, raporty, biuletyny, historie.
 3. Formatowanie treści za pomocą gotowych stylów.
 4. Udostępnianie gotowego swaya i odtwarzanie go na różnych urządzeniach.

Stream – baza wideo wewnątrz szkoły

 1. Stream jako wewnętrzna baza filmów w ramach szkoły.
 2. Dodawanie, klasyfikowanie i udostępnianie filmów.
 3. Realizowanie spotkań filmowych i wydarzeń szkoleniowych w formie przesyłania strumieniowego.
 4. Współpraca Stream z aplikacją Teams.

Korzyści

Za pomocą wymienionych powyżej narzędzi nauczyciele będą potrafili utworzyć interesujące ich treści w atrakcyjny i często interakcyjny sposób oraz udostępnić je swoim uczniom. Taki przekaz z pewnością jest lepszy dla odbiorców. Twórcy tych materiałów nauczą się także bezpiecznie udostępniać utworzone zasoby wybranym grupom użytkowników.

Przede wszystkim poznają zasady współpracy tych narzędzi z aplikacją Teams, która zintegruje przygotowane treści z lekcją online.