Twórz testy i ankiety, stosuj je na lekcji i w pracy

Wstęp

Microsoft Office 365 dla edukacji umożliwia zastosowanie jednej aplikacji Forms do tworzenia zarówno ankiet i formularzy online, które można zastosować również poza szkołą, jak i testów dla uczniów, której wspomogą pracę nauczycieli podczas sprawdzania.

Forma: szkolenie online w Teams
Czas: 2 x 45 min.
Programy: Forms

Tematyka

Office 365 dla edukacji – środowisko pracy online

  1. Omówienie środowiska pracy Office 365 dla edukacji – współpracujące przeglądarki, zasady uruchamiania aplikacji.
  2. Dostępność aplikacji Office 365 dla edukacji na różnych urządzeniach – praca bez przeglądarki internetowej.
  3. Omówienie przeznaczenia pozostałych aplikacji pakietu.

Forms – aplikacja do tworzenia formularzy i testów

  1. Omówienie interfejsu programu.
  2. Typy pytań: wybór, tekst, ocena, data, klasyfikacja, likerta, przekazywanie piku, Net Promoter Score®.
  3. Udostępnianie testu dla respondentów w szkole i poza nią, jako szablon do zduplikowania w tej samej lub innej placówce, jako test do współpracy z innym nauczycielem.
  4. Ustawienia dodatkowe testów: oznaczenie respondentów, opcje dla odpowiedzi, powiadomienia.
  5. Sprawdzanie odpowiedzi uczniów, przekazywanie informacji zwrotnej, publikowanie wyników.
  6. Omówienie różnic między testami a formularzami.

Korzyści

Nauczyciele zdobędą wiedzę, jak przygotować testy i sprawdziany, której będzie można wielokrotnie przypisywać uczniom. Narzędzie ułatwi nauczycielom sprawdzanie odpowiedzi uczniów, ponieważ niektóre typy zadań sprawdzą się automatycznie i tylko do niektórych trzeba będzie się odnieść.

Forms umożliwia przekazywanie informacji zwrotnej, która ma mieć funkcję wzmacniającą i motywującą w myśl zasady oceniania kształtującego.

System automatycznie wygeneruje zestawienie wyników w przejrzystej i atrakcyjnej graficznie formie.

Poza tym również w pracy związanej z zarządzaniem placówką i dokumentowaniem działań z powodzeniem aplikację Forms można wykorzystać do przygotowania ankiet online. Zestawienie wyników takich badań generuje się samoistnie. Wszystko można wydrukować lub zapisać.