Szybko wdrażamy, Ty masz narzędzie i administratora

Wstęp

Microsoft Office 365 dla edukacji jest darmowym narzędziem dla placówek oświatowych i stwarza ogromne możliwości dla dyrekcji pod kątem zarządzania szkołą i przepływem informacji, dla nauczycieli jako funkcjonalne narzędzie do pracy standardowej oraz tej zdalnej, dla uczniów jako narzędzie do komunikacji i współpracy nad projektami i zadaniami, a także i dla rodziców – będąc obecnie furtką do spotkań z wychowawcami.

Forma: wdrożenie usługi w szkole (zdalnie) i szkolenie dla administratora w formie online lub stacjonarnej
Czas: wdrożenie do 5 dni roboczych, szkolenie ok. 90 minut
Programy: środowisko Office 365 oraz aplikacja Administracja

Zakres

Wdrożenie usługi Office 365 dla edukacji

Wdrożenie przebiega w sposób zdalny, kontakt z dyrekcją i informatykiem telefoniczny i elektroniczny. Oto poszczególne etapy:

 1. Uruchomienie usługi.
 2. Podłączenie w porozumieniu z informatykiem szkolnym domeny szkolnej.
 3. Weryfikacja szkoły jako placówki oświatowej uprawnionej do korzystania z darmowej licencji systemu – kontakt z firmą Microsoft.
 4. Utworzenie kont użytkowników – nauczycieli i uczniów oraz w porozumieniu z dyrekcją szkoły podział użytkowników na grupy.
 5. Na życzenie możliwość zintegrowania systemu Office 365 dla edukacji z dziennikiem elektronicznym Vulcan lub Librus.
 6. Przeszkolenie szkolnego administratora w zakresie obsługi i konfiguracji systemu.

Szkolenie dla administratora

 1. Omówienie środowiska pracy Office 365 dla edukacji – współpracujące przeglądarki, zasady uruchamiania aplikacji.
 2. Dostępność aplikacji Office 365 dla edukacji na różnych urządzeniach – praca bez przeglądarki internetowej.
 3. Omówienie przeznaczenia aplikacji pakietu.
 4. Konfiguracja i personalizowanie usługi.
 5. Nauka tworzenia grup, zarządzania użytkownikami lub według życzenia integracji systemu z dziennikiem elektronicznym Vulcan lub Librus.
 6. Zarządzanie za pomocą aplikacji mobilnej.
 7. Ustawienia aplikacji Teams, przydzielanie pakietów zasad użytkownikom i grupom.

Korzyści

Szkoła zyskuje profesjonalne, bezpieczne i darmowe narzędzie do zastosowania w pracy codziennej i w nauczaniu zdalnym.

Nauczyciele i uczniowie otrzymują służbowe (szkolne) adresy mailowe, jednoznacznie powiązane z placówką. Kończy się czas używania do profesjonalnych zastosowań prywatnych adresów mailowych.

Jednocześnie dyrekcja będzie miała przeszkolonego pracownika, który będzie potrafił zarządzać usługą i adekwatnie reagować na bieżące zdarzenia.