Kompetencje nauczycieli - bezpieczeństwo dla uczniów

Wstęp

Rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz uczniów nastąpił w błyskawicznym tempie. Zmuszeni do pracy zdalnej musieli sobie radzić w cyfrowym świecie na miarę swoich umiejętności oraz możliwości technicznych. Na tym szkoleniu skupiamy się na rozwijaniu kreatywności i kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, w tym bezpiecznego i celowania wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Powiemy jak to zrobić, nie zaniedbując jednocześnie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą nauczyciele muszą zrealizować na swoim przedmiocie.

Forma: szkolenie stacjonarnie lub online
Czas: 4 x 45 min.

Tematyka

Na początku zastanowimy się, czy zdajemy sobie sprawę z tego, co może dziać się w Internecie w ciągu jednej minuty oraz zastanowimy się, gdzie byliśmy całkiem niedawno jeśli chodzi o rozwój technologii cyfrowej, a gdzie jesteśmy obecnie i w jakim kierunku zmierzamy.

Omówimy najważniejsze umiejętności cyfrowe, ich klasyfikację i poziomy, aby każdy uczestnik szkolenia mógł sam odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim miejscu się mniej więcej znajduje.

Potem skupimy się na kwestii wykorzystania przez uczniów i nauczycieli mediów społecznościowych w celach edukacyjnych. Przy tej okazji postaramy się pokazać, jaką rolę w podejściu do wykorzystania tych mediów odgrywa różnica pokoleń. Spróbujemy też odpowiedzieć, czy istnieje szansa na porozumienie międzypokoleniowe w tym obszarze.

Czy grywalizacja i gamifikacja na zajęciach są jeszcze potrzebne, skoro i tak od niemal roku uczniowie i nauczyciele spędzają mnóstwo czasu przy komputerach? Uważamy, że tak i postaramy się to udowodnić pokazując konkretne przykłady, które zdecydowanie urozmaicą proces nauczania i powtórek.

Kompetencje cyfrowe to nie tylko umiejętności techniczne i pomysły na zajęcia, ale także umiejętność zachowania bezpieczeństwa w Internecie, przeciwdziałania zagrożeniom, reagowania na mowę nienawiści i agresję.

Na koniec w zależności od potrzeb jesteśmy w stanie przedstawić zalety korzystania z pakietu Office 365 dla edukacji, jako narzędzia bezpiecznego i spójnego, darmowego dla użytkowników, a przede wszystkim kompleksowego. Jeśli szkoła decyduje się na taki pakiet, ma wszystko pod ręką, sama zarządza usługą i jest niezależna od innych programów i pakietów, które mogą służyć do komunikacji, ale niekoniecznie są odpowiednie do komunikacji w obszarze edukacji.

Korzyści

Szkolenie pozwala podnieść poziom wiedzy, ale także świadomości uczestników odnośnie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dla dyrekcji może być rozwiązaniem, które pomoże przekonać u nauczycieli opory i strach przed światem cyfrowym.

Zamierzamy sprawić, że po szkoleniu nauczyciele staną się pewnymi siebie i świadomymi użytkownikami w pracy zdalnej, a także ekspertami dla swoich uczniów, jeżeli chodzi o typowe sytuacje techniczne, z którymi spotykają się podczas spotkań online na co dzień.