Informacje

Praca zdalna w podmiotach reintegracyjnych

Dnia 4 marca 2021 r. mieliśmy okazję przedstawić nowe metody i narzędzia pracy zdalnej kadry podmiotów reintegracyjnych z uczestnikami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami. Było to wystąpienie online w ramach projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” zrealizowane na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W spotkaniu udział wzięło około 80 osób, w tym przedstawiciele Klubów i Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Podczas spotkania przedstawiliśmy przykład dobrej praktyki w tym zakresie tematycznym związany z wprowadzeniem do swojej pracy narzędzia Microsoft 365 przez Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku. Stowarzyszenie wdrożyło darmowy pakiet Microsoft 365 dedykowany organizacjom pozarządowym. Uzyskanie takiego pakietu jest niezwykle proste, a korzyści związane z jego wykorzystaniem w pracy stowarzyszenia, szczególnie w czasie działalności zdalnej, są nie do podważenia.

Zapraszamy chętne organizacje pozarządowe do kontaktu. Opowiemy o możliwościach i wymaganiach tego narzędzia, a także pomożemy we wdrożeniu oraz przeszkoleniu kadry. Nie jest istotne, czy prowadzicie Państwo podmioty reintegracyjne, czy inną działalność statutową. Pozyskamy darmowe narzędzie dla Państwa organizacji, aby usprawnić Waszą pracę, przepływ informacji oraz formy kontaktu.