GUS

news5
Aktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności to informacja, którą do końca marca szkoły, inne organizacje publiczne, a także organizacje pozarządowe muszą zamieścić na swoich stronach internetowych. To krótka informacja o tym, w jak...