wystąpienia

news6
Informacje

Praca zdalna w podmiotach reintegracyjnych

Dnia 4 marca 2021 r. mieliśmy okazję przedstawić nowe metody i narzędzia pracy zdalnej kadry podmiotów reintegracyjnych z uczestnikami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami. Było to wystąpienie online w rama...